C10 ทะเลตรัง+เกาะหลีเป๊ะ

emeraldcavetrang3kohkradan_trang3kohmha3kohlipe6kohlipe3koh-lipekohlipe3kohlipe9[1] kohlipe2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก   : ท่องทะเลตรัง 4 เกาะ คือ เกาะกระดาน – เกาะม้า – เกาะเชือก – ถ้ำมรกต   พักที่ โรงแรมบ้านอ่าวทอง
วันที่สอง : เกาะอาดัง, เกาะจาบัง, เกาะหินงาม,  พักที่วาปีรีสอร์ท
วันที่สาม : เดินทางกลับ

 

วันแรก :

 • เวลา 08.30 น. รับที่เมืองตรัง แล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง• ลงเรือพร้อมออกเดินทางสู่ เกาะม้า และ เกาะเชือก เพื่อชมปะการังหลากสีสัน และ ฝูงปลานานาชนิด
 • ออกเดินทางต่อสู่ ถ้ำมรกต บนเกาะมุก โดยว่ายน้ำเข้าไปในอุโมงค์มืด ประมาณ 5 นาทีชมความงามหาดทรายขาวและน้ำทะเลสีมรกตภายในถ้ำ ความงามที่ซ่อนตัวอยู่ ท่ามกลางหน้าผาสูงชัน
 •  รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือ
 • เดินทางต่อสู่ เกาะกระดาน เกาะแห่งความรัก พักผ่อนบนหาดทรายขาว สายน้ำใส ดำน้ำเพื่อสัมผัสกับปะการังหลากสี และฝูงปลาที่แหวกว่ายไปมา
 • ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง และเดินทางต่อสู่เมืองตรัง
 • เข้าพักที่โรงแรมในเมืองตรัง

วันที่สอง

 • 09.30 รับท่านในเมืองตรัง ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
  สู่ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.
 • 11.00 ลงเรือ เฟอรรี่ ออกเดินทางสู่เกาะลีเป๊ะจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.
 • 13.00 เรือสปีทโบ้ท ถึงบริเวณนอกเกาะหลีเป๊ะ ท่านจะต้องนั่งหางยาวเพื่อเข้าสู่ชายหาดเกาะหลีเป๊ะ  เช็คอินที่ วาปีรีสอร์ท ห้องแอร์ 1 คืน
 • หลังเก็บสัมภาระเสร็จแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ร่องน้ำจาบัง ท่านจะได้สัมผัสแหล่งปะการัง 7 สี ที่สวยงามของทะเลอันดามัน หลังจากนั้นนำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของกลุ่มหินสีนิน ที่ เกาะหินงาม  หลังจากนั้นพาท่านชมธรรมชาติอันสวยงามบน เกาะราวี และดำน้ำดูปะการังที่เกาะนี้  หลังจากนั้นพาท่านชมหาดทรายสีขาว ของ เกาะอาดัง พร้อมดำน้ำดูปะการัง ที่ เกาะอาดัง  เดินทางกลับสู่ เกาะลีเป๊ะ

วันที่สอง

 • 07.30 รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท  หลังจกรับประทาอาหารท่านมีเวลาสำหรับเดินชมบรรยากาศบนเกาะหลีเป๊ะด้วยท่านเอง
 • 12.30 เช็คอินตั๋วเรือ (สถานที่เช็คอินจะแจ้งอีกครั้ง)หลังจากนั้นนั่งเรือหางยาวสู่เรือสปีทโบ้ทซึ่งจอดอยู่นอกชายหาด
 • 13.00 เรือสปีทโบ้ทอออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะสู่ท่าเรือปากบารา
 • 15.00 ถึงท่าเรือปากบารา แล้วออกเดินทางโดยรถตู้สู่เมืองตรัง

 

ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน  5,400 บาท (รับจัดจำนวนขั้นต่ำ 2 ท่าน)
เด็ก(3 – 10 ปี) ราคาท่านละ 4,400 บาท

ถ้าท่านกลับเรือเที่ยวเช้า เวลา 09.00 น. ราคาจะถูกลง
ราคาตกคนละ 4,980 บาท
เด็ก(3 – 10 ปี) ราคาท่านละ 3,980 บาท

ราคานี้รวม :
–  รถเรือ ไป/กลับ ระหว่างตรัง/หาดใหญ่ – เกาะหลีเป๊ะ
–  ทัวร์ดำน้ำดูปะรังพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
–  ที่พัก 2 คืน ที่เมืองตรังพักที่บ้านอ่าวทอง ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ พักที่ วาปีรีสอรืท ห้องแอร์รวมอาหารเช้า
–  อาหารเที่ยง 2 มื้อ อาหารเช้า 1 มื้อ

สิ่งที่ไม่รวมในราคานี้

–              ค่าเรือหางยาวเข้าหรือออก ระหว่างเรือสปีทโบ้ทและ
ชายหาด ท่านละ 50 บาท/เที่ยว
–              ค่าเก็บขยะบนเกาะ คนละ 20 บาท
–              ค่าธรรมเนียม อบจ. คนละ 20 บาท

หมายเหตุ
# โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และคำนึงถึงความปลอดภัยของลุกค้าเป็นหลัก
# ราคานี้ไม่รวมอาหารเย็น, อาหารเช้าโรงแรมในเมืองตรัง และอาหารเที่ยงที่เกาะหลีเป๊ะ