C9 – ทะเลตรัง 4 เกาะ+เกาะเหลาเหลียง พักโรงแรมในเมือง 2 คืน

emeraldcave_trang1kohmha3kohkradan_trang2kohtakiang_ok1 koh-takieng-island

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก

 • 08.30 น. พร้อมกันที่เมืองตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
 • 09.30 น. ลงเรือออก เดินทางสู่ ถ้ำมรกต ที่เกาะมุก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ถึงถ้ไมรกตแล้วว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ ระหว่างทางจะมืด แต่เราใช้ไฟฉายส่อง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นหาดทรายขาวละเอียดและน้ำสีมรกต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำมรกต ในถ้ำมีหน้าผาที่สูงและต้นไม้ล้อมรอบ แต่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้
 • เดินทางต่อสู่ เกาะกระดาน เพื่อดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะนี้มีหาดทายที่ขาวละเอียด มีน้ำที่ใส และมีปะการังที่สวย มีฝูงปลา นานาชนิด ที่เกาะนี้ยังเป็นที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร (Under Water Wedding)
 • รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ
 • ออกเดินทางสู เกาะเชือก เพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะนี้จะมีน้ำใสและมีปะการังสี
 • ออกเดินทางสู เกาะม้า เพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะนี้จะมีน้ำใสและมีปะการังสี
 • เดินทางกลับสู่เมืองตรัง เข้าพักที่โรงแรมควีนส์ตรัง 2 คืน

วันที่สอง

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม           
 • 8.00 รับจากเมือง ตรัง ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม.
 • เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพลิดเพลินบนหาดทรายขาวสายน้ำใสบนเกาะภายใต้ท้องฟ้าสีครามและความงามของหน้าผาสูงชันเกาะนี้เป็นแหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของท้องทะเล ตรัง มีปะการังสีและฝูง ปลาหลากชนิด โดยเฉพาะ ปลาการ์ตูน และหากโชคดีจะได้ชม ฝูงปลาโลมา ซึ่งอาศัยความเงียบสงบบริเวณเกาะนี้เป็นที่พักพิง
 • เดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงใต้ ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทราย ขาวสีน้ำมรกตเหมาะสำหรับว่ายน้ำและดูปะการัง มีชาวประมงอาศัยอยู่บนเกาะเฉพาะช่วงไม่มีมรสุมเพื่อทำการประมง
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง
 • เดินทางสู่ เกาะตะเกียง สัมผัสความงดงามของโลกใต้ทะเลซึ่งเต็มไปด้วย ปะการังหลากชนิด เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิด
 • เดินทางกลับสู่ท่าเรือตะเสะ แล้วออกเดินทางกลับสู่ที่พักใน       เมืองตรัง

วันที่สาม

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – ส่งท่านไปยังสนามบินตรัง           

รับจัดตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป

ราคา ท่านละ 3,800 บาท / ท่าน

ราคานี้รวม 1. รวมอาหาร 4 มื้อ 2. รถและเรือ 3. หน้ากากดำน้ำ 4. ค่าอุทยาน 5. มัคคุเทศก์ 6. ที่พัก 2 คืนห้องแอร์ที่โรงแรมเอส2เอสควีนส์ตรัง พักห้องละ 2 คน           

หมายเหตุ – วันแรกเรือที่ใช้เป็นเรือใหญ่ ส่วนวันที่สองหางยาวขนาดใหญ่ – โปรแกรมนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตามสภาพอากาศ             โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก – โปรแกรมนี้ไม่รวมอาหารเย็น